top of page

DZEJAS TELTIS

Interaktīva dzejas, vizuālās mākslas un tehnoloģiju pieredze

“DZEJAS TELTIS” ir īpašs piedzīvojums latviešu dzejas pasaulē, kas aizved interaktīvā ceļojumā un atklāj, kā dzeja pārtop mākslā, animācijā un mūzikā.

Teltīs atdzīvojas Ineses Zanderes, Kārļa Vērdiņa, Pētera Brūvera un Imanta Ziedoņa dzejoļi, kurus interpretējušas mākslinieces Kristīne Luīze Avotiņa, Katrīna Gaile, Ieva Kauliņa, grafiti mākslinieks Tron Karton un fotogrāfs Paulis Jakušonoks. Animāciju autors Pauls Poikāns.

Izmantojot savu mobilo telefonu, ar Overly lietotnes palīdzību var ieraudzīt, kā katrs dzejolis atklājas dažādos mākslas žanros un mūzikā.

KONCEPCIJAS AUTORI

UN PRODUCENTI

Story Hub

PARTNERI   

Māksliniece Ieva Kauliņa 

Animators Pauls Poikāns 

Balss pavadījums Jānis Kronis un Lauma Balode

Skaņas režija Pēteris Pāss

FINANSĒTĀJS

Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Latvijas skolas soma”

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

Kontakti

Elizabete Palasiosa

elizabete@storyhub.lv 

+371 29729470

Marta Kontiņa

marta@storyhub.lv

+371 29343143

bottom of page